Živa voda, menja život.

Voda je život. Kakvu vodu ti piješ?

Voda je sreca. Voda je život. Voda je osnova svih živih bića. Naša civilizacija šalje svemirske sonde u Vasionu da traže planete sa vodom.