SAŠA AVAKUMOVIĆ: Kako postati i ostati zdrav?


„Lečenje od bilo čega je lako, jednostavno i vaše Bogom dato pravo.
Vaše telo zna kako da se izleči od bilo čega, od bilo koje bolesti. Ono već
ima zacrtanu šemu, planove, i sve što mu treba jeste vaša pomoć.“
Dr Ričard Šulc

“Ništa nije izgubljeno, ništa stvoreno... Sve je transformisano. Ništa nije plen smrti. Sve je plen života” Antoan Bešam


Život je u svom fundamentu neuništiv. Život je energija. Jin i Jang nisu suprotnosti, već komplementarnosti. U našem životu ne postoje suprotnosti,već samo nadopune. Život i smrt se međusobno dopunjuju, a kakva forma života će se razviti zavisi samo od uslova koji se odvijaju u sredini gde se stvara život.


Sve je celina, celina je i ljudski organizam koji predstavlja možda, nama,najsloženiji eko-sistem u kome se stalno obnavlja život. Od stanja u samom organizmu, kao medijumu gde se obnavlja život, zavisi i kako će energija u njemu delovati, kako će se organizovati i koje će forme života stvoriti.

Od delovanja životne energije, uslova okoline i ishrane zavisi
naše zdravlje.

Zašto biste trebali imati ovu knjigu?

  • Naučit ćete, što svakodnevno raditi, da bi u svoj život privukli zdravlje.
  • Zavoleti ćete sebe, svoje telo i svoj život.
  • Knjiga nudi provokativne lekcije, akcijske planove i stvarne primere.
  • Otkrit ćete što je prava sreća i kako je postići.
  • Imat ćete celoživotno obrazovanje, koje će vam dati sve potrebne alate za početak života u zdravlju.

Copyright 2018 - Saša Avakumović

Početkom 20. Veka, ugledni lekar dr Oliver W. Holmes je izrekao
rečenicu: “Čvrsto verujem da ukoliko bi se čitava medicinska materija
mogla potopiti na dno mora, čovečanstvu bi bilo mnogo bolje, a ribama
mnogo gore”. Mišljenja sam da je ovaj odličan doktor mislio: dajte
organizmu ono što mu treba, pravilnu i dobro izbalansiranu ishranu,
redovnu odmerenu fizičku aktivnost i zdravo okruženje, oslobođeno
otrova i stresa, a broj zdravih ljudi će se drastično uvećati i onda nam
neće trebati lekovi

Ko je dr Saša Avakumović?

Doktor je medicine. U teorijskom smislu školovao se na univerzitetima u zemlji i inostranstvu, a marketing i prodaju usavršavao u najpoznatijim farmaceutskim kompanijama u Srbiji i svetu. Završio edukaciju iz oblasti koučinga po metodologiji  Ken Blancharda i Partners In Leadership, LLC, prodajne veštine po Adizes SEE metodologiji, a veštine komunikacije i komunikologije po metodi prof. TijaneMandić. 

Inspiraciju crpi iz radova Boba Proktora, Jim Rohna, Roberta Kiyosakia, Tonija Robbinsa i Erica Worre-a.

Objavio je zapažen broj stručnih i naučnih radova, napisao dve knjige iz domena ishrane I dijabetesa. Napisao knjigu o ydravlju.Bio autor i urednik tri specijalizovana časopisa. predavač i educator u prvoj Školi za obolele od šećerne bolesti na našim prostorima.

Po svojoj stručnosti I pozitivnoj enegiji postao je prepoznatljiv i visoko cenjen kao predavač, educator i coach kako u domaćim tako i međunarodnim krugovima.


Copyright © 2020 - Saša Avakumović

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.